บ้านค้อ
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020211
PERCODE 6 หลัก650744
กระทรวง 10 หลัก1032650744
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)bankhoschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ค้อ
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069164
อีเมล์แอดเดรสpik_srisaart@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก