บ้านก้านเหลือง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020212
PERCODE 6 หลัก650745
กระทรวง 10 หลัก1032650745
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)KANLAENG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านก้านเหลือง
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590012
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก