บ้านระเวียง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020213
PERCODE 6 หลัก650741
กระทรวง 10 หลัก1032650741
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Rawiang Rattanakitwittaya
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 นกเค้า
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590011
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.banrawiang.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก