บ้านซาต(มงคลวิทยา)
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020214
PERCODE 6 หลัก650742
กระทรวง 10 หลัก1032650742
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซาต(มงคลวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansat Mongkolvitthaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 ซาต
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898006058
อีเมล์แอดเดรสbansad.sc@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก