บ้านหนองหว้า
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020215
PERCODE 6 หลัก650743
กระทรวง 10 หลัก1032650743
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwa
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 หนองหว้า
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590014
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก