บ้านหนองเทพ
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020216
PERCODE 6 หลัก650752
กระทรวง 10 หลัก1032650752
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเทพ
ชื่อ (อังกฤษ)nongthep school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 หนองเทพ
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์815498761
อีเมล์แอดเดรสnongthep57@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650752
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก