บ้านอีโสดหนองผาง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020217
PERCODE 6 หลัก650753
กระทรวง 10 หลัก1032650753
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอีโสดหนองผาง
ชื่อ (อังกฤษ)Esodnongphangschool
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 อีโสด
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590017
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก