บ้านผำ
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020218
PERCODE 6 หลัก650754
กระทรวง 10 หลัก1032650754
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผำ
ชื่อ (อังกฤษ)banphum
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ผำ
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590015
อีเมล์แอดเดรสBanphumschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650754
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก