บ้านสำโรง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020219
PERCODE 6 หลัก650755
กระทรวง 10 หลัก1032650755
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)bansumrong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 สำโรง
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590107
อีเมล์แอดเดรสsumrong2303@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650755
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก