บ้านหนองแวง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020220
PERCODE 6 หลัก650756
กระทรวง 10 หลัก1032650756
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWAENG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองแวง
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817253985
อีเมล์แอดเดรสbannongwang2479@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650756
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก