บ้านขุมดิน
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020221
PERCODE 6 หลัก650737
กระทรวง 10 หลัก1032650737
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุมดิน
ชื่อ (อังกฤษ)KHUMDIN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ขุมดิน
ตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-599242
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650737
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก