บ้านหนองหลวง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020222
PERCODE 6 หลัก650734
กระทรวง 10 หลัก1032650734
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongluang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 หนองหลวง
ตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069172
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก