โนนนารายณ์วิทยา
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020223
PERCODE 6 หลัก650735
กระทรวง 10 หลัก1032650735
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนนารายณ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonnaraiwittaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 โนนสั้น
ตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-144540
อีเมล์แอดเดรสchn2551@windowslive.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650735
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.18215706
Longitude
103.8908386
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก