โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 246037983955
อนุบาล 345343989257
ระดับปฐมวัย9138181,731112
ประถมศึกษาปีที่ 148142890956
ประถมศึกษาปีที่ 251339490758
ประถมศึกษาปีที่ 35354991,03456
ประถมศึกษาปีที่ 45365171,05359
ประถมศึกษาปีที่ 55925311,12358
ประถมศึกษาปีที่ 65285151,04358
ระดับประถมศึกษา3,1852,8846,069345
มัธยมศึกษาปีที่ 16444711,11561
มัธยมศึกษาปีที่ 25774941,07162
มัธยมศึกษาปีที่ 35655171,08259
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7861,4823,268182
รวมทั้งสิ้น--11,068639


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
320200086501521032650152 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --221291512241131251231291281142622120113155324811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200136501571032650157 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1011012021311511711511611218861311418135314311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200146501581032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --181171352151151241191281191120617128132177323211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200186501621032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1111412529114115121113122194620114120154317311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200196501631032650163 บ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --16113129213121125116124119111861419111134318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200206501641032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --231171402301201231151211271136617118129164324011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200216501681032650168 บ้านโพนม่วง ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --191241432271171301361341171161628123123174327811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออี เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --314172516113161618144681711412938011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200316501861032650186 บ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --171171342111171211211201181108613110113136317811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200346501731032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --391412803301361361472371261212736124130190338213ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200386501931032650193 บ้านสำโรง ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --12113125213113111117119114187612115110137314911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200416501971032650197 บ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --7110117216115112112119114188617112114143314811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200446501871032650187 สระขุดดงสำราญวิทยา สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --10116126211111125118115112192619118113150316811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200466501891032650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --131171302161181251171181271121617121122160321111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200486501691032650169 บ้านหนองเรือ หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --91141232151111111911111016761619110135312511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200516502471032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --201231432221201241191221281135624226126276525413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200526502481032650248 บ้านตระมูง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --121252373241252331302291341175825226123174428615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200606502561032650256 บ้านโนนโพ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --101151252911611311512219184612120116148315711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200676502031032650203 บ้านลุงปุง ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --25129154233235233234233248221612362372442117638720ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200716502121032650212 บ้านหมากมี่ ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --141111252171161111201141231101618111124153317911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200746502201032650220 บ้านปอหมัน ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6111117281811011411218160610116116142311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200796502461032650246 บ้านปรีง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --171221392151131171191261211111624114117155320511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200816502441032650244 บ้านโนนสูง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --13117130216113113116125113196616114120150317611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200826502301032650230 บ้านบัวโคก บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --221211432251221161271301251145632136227195428312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200876502351032650235 บ้านโสมน บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --911112021311319111110112168615118112145313311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200896502141032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --911512427112112121114116182691516120312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200956502211032650221 บ้านโพนครก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --251171422221221161221331241139616121120157323811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200986502231032650223 บ้านสะเอิง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --22110132223111114117114117196614119116149317711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201016502371032650237 บ้านท่าศิลา เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1911413321212311811512511511086371381391114325511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201106502091032650209 บ้านไกลเสนียด หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --10161162111121711211611217061311519137312311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --71711421019112191918157691711112739811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201176503531032650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161171332301332161281322312170917133223173427615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201186503541032650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1011612621811111511511911719561211416132315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201246503811032650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161211372151181221221101191106618111118147319011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201396503481032650348 บ้านอาจญา น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --71811529110110114112114169611111116138312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201406503451032650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161181342231131181191121191104620111119150318811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201446503861032650386 ไตรคามวิทยา เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161111272191171181181191261117623110115148319211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201506503651032650365 บ้านคอนสวรรค์ ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --201251452221131281231261161128621116116153322611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201586503401032650340 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --911212121111217110110112162640127131198318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201656503571032650357 ปทุมมาศวิทยา หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --3312315622212713213225223321989372312372105635917ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201666503901032650390 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2312514822412613513313414011926612943782233747315ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201716504821032650482 บ้านแคน แคนสนมเครื่อข่ายสนม --101151252111161241211171191108611111117139317211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201776504881032650488 บ้านนานวน นานวนสนมเครื่อข่ายสนม --161211372221191221191311301143629129114172325211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201816504811032650481 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --141151292317110111115110156621229221171515613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201836504781032650478 บ้านเป้า โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --811011825181518181121466101111512639011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข สนมสนมเครื่อข่ายสนม --7151122111711411411015161615110111136310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201926504961032650496 บ้านนาดี หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม --1813415221912612512812313211536461441241114331911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201956504981032650498 บ้านอาเลา หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม --1111112228111111116112112170613110113136312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201976504941032650494 ผาแดงวิทยา หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --9111120210118114113112114181614115119148314911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202006504891032650489 บ้านหัวงัว หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --231201432161181241281351191140624116119159324211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202056507471032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --211201412201161271231211151122621117119157322011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202086507501032650750 บ้านผักไหม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --22171292181221251181241131120618114126158320711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202146507421032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --161131292211171231151151201111623115119157319711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202206507561032650756 บ้านหนองแวง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --1017117218113116117112115191616116121153316111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202236507351032650735 โนนนารายณ์วิทยา หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --19117136219117122115118114110561511117133317411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07