จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 13731689
อนุบาล 21,4651,3052,770221
อนุบาล 31,4751,3742,849224
ระดับปฐมวัย2,9772,7105,687454
ประถมศึกษาปีที่ 11,5591,4362,995226
ประถมศึกษาปีที่ 21,6681,4293,097226
ประถมศึกษาปีที่ 31,7431,6443,387227
ประถมศึกษาปีที่ 41,8021,6823,484232
ประถมศึกษาปีที่ 51,7621,5713,333231
ประถมศึกษาปีที่ 61,7711,6093,380232
ระดับประถมศึกษา10,3059,37119,6761,374
มัธยมศึกษาปีที่ 16444711,11561
มัธยมศึกษาปีที่ 25774941,07162
มัธยมศึกษาปีที่ 35655171,08259
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7861,4823,268182
รวมทั้งสิ้น--28,6312,010


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 0 - 120)113 7,982 7,982
โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121 - 600)104 19,990 19,990
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 601 - 1500)1 659 659
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 1501 คนขึ้นไป) 0 0
รวมทั้งสิ้น218 28,631 2,010
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
320200016501771032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --131611928161111121101151626--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200026501781032650178 บ้านหนองพิมาน กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --5181132111216112161111486--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200036501961032650196 บ้านหัวนาคำ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --2012014022211812111712111711166--------1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200046501981032650198 บ้านทิพย์เนตร กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --31316211--61314111155--------217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200056501991032650199 บ้านขุนหาญ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 4161811835191419161131466--------649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200066501501032650150 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --29128157241245252354349341228215--------33917ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200076501511032650151 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --201171372161191211301811811126--------1498ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200086501521032650152 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --221291512241131251231291281142622120113155324811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200096501531032650153 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 51101912431011011019110191586--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200106501541032650154 บ้านระหาร ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1612213821611911212111512411076--------1458ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200116501551032650155 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --151111262101111718161141566--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200126501561032650156 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --91911829151111518181466--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200136501571032650157 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1011012021311511711511611218861311418135314311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200146501581032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --181171352151151241191281191120617128132177323211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200156501591032650159 บ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1911113022411411212111311811026--------1328ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200166501601032650160 บ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --10113123220112116181101231896--------1128ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200176501611032650161 บ้านกระสัง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --41711121017115191111131656--------768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200186501621032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1111412529114115121113122194620114120154317311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200196501631032650163 บ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --16113129213121125116124119111861419111134318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200206501641032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --231171402301201231151211271136617118129164324011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200216501681032650168 บ้านโพนม่วง ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --191241432271171301361341171161628123123174327811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200226501701032650170 บ้านขามโพนทัน ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --13111124217118110115114161806--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200256501801032650180 ชุมชนบ้านซาด เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --40242282435253244255229148226411--------34615ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200266501811032650181 บ้านโนนสัง เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --7141112613121615131256--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200276501821032650182 บ้านกะทะ เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --91151242171121161101131121806--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออี เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --314172516113161618144681711412938011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200296501841032650184 บ้านบุตาโสม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --8112120214110151515131426--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200306501851032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --6110116271511211318141496--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200316501861032650186 บ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --171171342111171211211201181108613110113136317811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200326501761032650176 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1711913621911411811512011611026--------1388ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200336501791032650179 บ้านงิ้ว ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --412162413131514111206--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200346501731032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --391412803301361361472371261212736124130190338213ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200356501741032650174 สามัคคีศึกษา ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --5113118213161611218141496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200366501751032650175 บ้านแสนสุข ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --815113212110113110113181666--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200376501921032650192 บ้านยางชุม ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1311012322211912912111211911226--------1458ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200386501931032650193 บ้านสำโรง ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --12113125213113111117119114187612115110137314911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200396501941032650194 สนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 81814120361815161101101456--------659ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200406501951032650195 บ้านเบงท่าลาด ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --1411613022212811912312111711306--------1608ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200416501971032650197 บ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --7110117216115112112119114188617112114143314811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200426501901032650190 บ้านสายสนอง สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --21113271--31312141195--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200436501911032650191 บ้านม่วงน้อย สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --113142--5161712151255--------297ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200446501871032650187 สระขุดดงสำราญวิทยา สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --10116126211111125118115112192619118113150316811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200456501881032650188 บ้านตั้งใจ สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --141612021117118113171161726--------928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200466501891032650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --131171302161181251171181271121617121122160321111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200476501651032650165 บ้านตลุงโนนกอก หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 71111101283161131161101111111776--------1059ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200486501691032650169 บ้านหนองเรือ หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --91141232151111111911111016761619110135312511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200496501661032650166 บ้านขุนไชยทอง หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --6181142416151716191376--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200506501671032650167 บ้านยางขามเฒ่า หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --181912728114113113191181756--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200516502471032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --201231432221201241191221281135624226126276525413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200526502481032650248 บ้านตระมูง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --121252373241252331302291341175825226123174428615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200536502491032650249 บ้านบอน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --121912128112191717191526--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200546502501032650250 บ้านอาคุณ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1311612929181101131151151706--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200556502511032650251 บ้านโคกกุง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --4171112212151316151236--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200566502521032650252 บ้านศาลา กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --91911827113181716181496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200576502531032650253 บ้านหนองอีดำ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1311412721711811911311811711026--------1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200586502541032650254 บ้านภูดิน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --71711427191717110131436--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200596502551032650255 บ้านหนองบึง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --211132313131415171256--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200606502561032650256 บ้านโนนโพ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --101151252911611311512219184612120116148315711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200616502571032650257 บ้านตาทิตย์ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --111411521414161111101151606--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200626502581032650258 บ้านบัว กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6171132715171131141101566--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200636502591032650259 บ้านตากลาง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --101181282161121171171161181966--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200646502001032650200 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 111482482107533245271357257263332614--------43319ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200656502011032650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1611713321412411711311511811016--------1348ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200666502021032650202 บ้านปราสาท ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1516121281619111110141486--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200676502031032650203 บ้านลุงปุง ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --25129154233235233234233248221612362372442117638720ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200686502041032650204 บ้านโพนทา ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --81611421115171614191426--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200696502051032650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --41418241711219141101466--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200706502111032650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1212914121313013011913012211446--------1858ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200716502121032650212 บ้านหมากมี่ ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --141111252171161111201141231101618111124153317911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200736502061032650206 บ้านตาฮะ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --201131332121111131121141141766--------1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200746502201032650220 บ้านปอหมัน ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6111117281811011411218160610116116142311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200756502261032650226 บ้านตานบ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --7114121271181101131101151736--------948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200766502271032650227 บ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --9181172516181516191396--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200776502291032650229 บ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6121826112151516121366--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200786502451032650245 บ้านเฉนียง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --91811726191101615131396--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200796502461032650246 บ้านปรีง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --171221392151131171191261211111624114117155320511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200806502431032650243 บ้านบะ บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --3014027032413112713012913011716--------2419ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320200816502441032650244 บ้านโนนสูง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --13117130216113113116125113196616114120150317611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200826502301032650230 บ้านบัวโคก บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --221211432251221161271301251145632136227195428312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200836502311032650231 บ้านธรรมษา บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --81111192121121619113191616--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200846502321032650232 บ้านจันทร์งาม บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --214162113151614151246--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200856502331032650233 บ้านหนองแสง บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --51318241216141--41205--------287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200866502341032650234 บ้านพิงพวย บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --8151132111111916191111576--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200876502351032650235 บ้านโสมน บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --911112021311319111110112168615118112145313311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200886502361032650236 ไตรคามสามัคคี บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --161512121219116113191171766--------978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200896502141032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --911512427112112121114116182691516120312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200906502151032650215 บ้านยางกระจับ พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --2012614621312011512312512311196--------1658ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200916502161032650216 บ้านเหล่า พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --218110231131817110181496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200926502171032650217 บ้านชายทุ่ง พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --61--613151--915131255--------316ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200936502181032650218 บ้านหัวพี พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --717114218191911314181616--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200946502191032650219 บ้านสาโรช พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1215117212161711418171546--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200956502211032650221 บ้านโพนครก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --251171422221221161221331241139616121120157323811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200966502281032650228 บ้านขี้เหล็ก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 513141123316171716191386--------509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200976502221032650222 บ้านโพนขวาว โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --319112291711416121111496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200986502231032650223 บ้านสะเอิง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --22110132223111114117114117196614119116149317711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200996502241032650224 บ้านสำโรง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --12114126216113128117151131926--------1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201006502251032650225 บ้านกุดมะโน โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ----4141315121415131226--------267ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201016502371032650237 บ้านท่าศิลา เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1911413321212311811512511511086371381391114325511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201026502381032650238 บ้านหนองตาด เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --18110128211117118114110191796--------1078ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201036502391032650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1711413121211711513312212311226--------1538ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201046502401032650240 บ้านเมืองแก เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --151111262101181211151141171956--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201056502411032650241 บ้านหนองคูน้อย เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --9112121271819117191141646--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201066502421032650242 บ้านหนองแวง เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --911512428114116181101141706--------948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201076502101032650210 บ้านโพนงอย หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --212142--3141316121185--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201086502071032650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --2211914122712512113013523921778--------21810ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201096502081032650208 บ้านม่วงมูล หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --31417261518114112191546--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201106502091032650209 บ้านไกลเสนียด หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --10161162111121711211611217061311519137312311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --71711421019112191918157691711112739811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201126502611032650261 บ้านทุ่งโก หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --8111119210113112116111191716--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201136502621032650262 บ้านบุผาง หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --3151825151411318191446--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201146502631032650263 บ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6161122911311111218181616--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201156502641032650264 บ้านนานวล หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --191181372141171101101151181846--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201166503521032650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --91121212615110111111151486--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201176503531032650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161171332301332161281322312170917133223173427615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201186503541032650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1011612621811111511511911719561211416132315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201196503551032650355 บ้านดงเค็ง กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1317120214171711114191526--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201206503491032650349 บ้านแก แกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6123124153335243242248222150224011--------29314ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201216503501032650350 บ้านหนองบัวน้อย แกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --911512421811411212112112011066--------1308ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201236503801032650380 บ้านหาญฮี ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1911213121611411512511612011066--------1378ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201246503811032650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161211372151181221221101191106618111118147319011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201256503821032650382 บ้านหนองหิน ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --111141252151181131131151141886--------1138ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201266503831032650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --817115291121417181111516--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201276503841032650384 บ้านโนนทราย ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --61911527181111917161486--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201286503791032650379 บ้านดอนแรด ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1311412722712012012411811211216--------1488ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201296503581032650358 บ้านจาน ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1411512921312212411412312111176--------1468ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201306503591032650359 บ้านทับน้อย ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2121425181--916151335--------377ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201316503601032650360 บ้านทับโพธิ์วิทยา ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1411412822012211912311911711206--------1488ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201326503781032650378 บ้านแต้-หนองบก ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --9171162121516171121131556--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201336503761032650376 บ้านม่วงหมาก ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --612182413171614171316--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201346503771032650377 บ้านน้ำคำ ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2011813822011711212812411811196--------1578ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201356503721032650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --515110271111101715141446--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201366503751032650375 บ้านโนนจำปา ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --616112241101911619191576--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201376503691032650369 บ้านธาตุ ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --17115132218115112119181201926--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201386503701032650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --51511028110161617161436--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201396503481032650348 บ้านอาจญา น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --71811529110110114112114169611111116138312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201406503451032650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161181342231131181191121191104620111119150318811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201416503461032650346 บ้านหนองคู น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161151312161111121181141221936--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201426503471032650347 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --81511322161716181101396--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201436503851032650385 บ้านเบิด เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1612714322711712412112622711427--------1859ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201446503861032650386 ไตรคามวิทยา เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --161111272191171181181191261117623110115148319211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201456503871032650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --10161162131718113191111616--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201466503881032650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --7110117214161518161101496--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201476503891032650389 บ้านหนองผือ เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --61121182611118112151111536--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201486503681032650368 บ้านนาวอง ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --51711225113117112110171646--------768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201496503641032650364 บ้านช่องยางชุม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1711913621911512311811512011106--------1468ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201506503651032650365 บ้านคอนสวรรค์ ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --201251452221131281231261161128621116116153322611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201516503661032650366 บ้านสี่เหลี่ยม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --13181212918110191101101566--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201526503671032650367 บ้านนาอุดม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --71711422161817151101386--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201536503631032650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --711412121911712211611411511036--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201546503711032650371 บ้านยาง ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2111914021711813012412411811316--------1718ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201556503741032650374 บ้านนางเข็ม ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --61111172718191101111101556--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201566503731032650373 บ้านขะยูง ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --15115130217111119111191111786--------1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201576503441032650344 บ้านผือน้อย รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --91911825119116119151171816--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201586503401032650340 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --911212121111217110110112162640127131198318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201596503411032650341 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --62259212147937939331023103382353818--------65922ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
320201606503421032650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --39235274419227234243239237219912--------27316ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201616503431032650343 บ้านหนองกา รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2913216122612713223113322811778--------23810ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201636503611032650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --71411123141--316131195--------307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201646503561032650356 บ้านหนองบัวทอง หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --151131282161151181101191181966--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201656503571032650357 ปทุมมาศวิทยา หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --3312315622212713213225223321989372312372105635917ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201666503901032650390 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2312514822412613513313414011926612943782233747315ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201676503911032650391 บ้านขาม หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1111913022511812912611311411256--------1558ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201686503941032650394 บ้านสร้างบก หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1019119212115114119111181796--------988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201696503921032650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1311612922412211612612011911276--------1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201706503931032650393 บ้านดู่ หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --141121262141151191161181131956--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201716504821032650482 บ้านแคน แคนสนมเครื่อข่ายสนม --101151252111161241211171191108611111117139317211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201726504831032650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคนสนมเครื่อข่ายสนม --101911921911411612211511611026--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201736504841032650484 บ้านแคนน้อย แคนสนมเครื่อข่ายสนม --811412228116113111111191686--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201746504851032650485 บ้านโนนจาน แคนสนมเครื่อข่ายสนม --5111116212112115113110161686--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201756504861032650486 บ้านหนองขุนศรี แคนสนมเครื่อข่ายสนม --2111914022313012211711812511356--------1758ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201766504871032650487 บ้านสร้างแก้ว แคนสนมเครื่อข่ายสนม --------8151121161151161726--------726ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201776504881032650488 บ้านนานวน นานวนสนมเครื่อข่ายสนม --161211372221191221191311301143629129114172325211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201786504901032650490 บ้านหัวนา นานวนสนมเครื่อข่ายสนม --15112127281171221141231101946--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201796504911032650491 บ้านตาเพชร นานวนสนมเครื่อข่ายสนม --71219241--51613181265--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201806504801032650480 บ้านหนองบัวแดง โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --161111272141151191131161161936--------1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201816504811032650481 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --141151292317110111115110156621229221171515613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201826504771032650477 บ้านโพนโก โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --10119129212111113151151141706--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201836504781032650478 บ้านเป้า โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --811011825181518181121466101111512639011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201846504791032650479 บ้านโพนดวน โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --1511513021312111812412412611266--------1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201856504761032650476 บ้านทัพไทย สนมสนมเครื่อข่ายสนม 511151113316151514141276--------389ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201866504711032650471 สนมศึกษาคาร สนมสนมเครื่อข่ายสนม --51247298455251226143248239226211--------36015ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข สนมสนมเครื่อข่ายสนม --7151122111711411411015161615110111136310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201886504731032650473 วัดบึงบ้านสนม สนมสนมเครื่อข่ายสนม --8191172519113171101141586--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201896504741032650474 บ้านโสกแดง สนมสนมเครื่อข่ายสนม --31316231--317111151295--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201906504751032650475 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมสนมเครื่อข่ายสนม 1711411114232212212111312112311226--------1649ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201916504951032650495 บ้านหนองระฆัง หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม --16118134212117111181191171846--------1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201926504961032650496 บ้านนาดี หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม --1813415221912612512812313211536461441241114331911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201936505001032650500 บ้านสะทืด หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม --616112211711015161121416--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201946504971032650497 บ้านหนองอียอ หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม --30131161234239234248227237221912--------28014ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201956504981032650498 บ้านอาเลา หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม --1111112228111111116112112170613110113136312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201966504991032650499 บ้านโนนเซียง หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม --914113291101111518191526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201976504941032650494 ผาแดงวิทยา หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --9111120210118114113112114181614115119148314911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201986504921032650492 บ้านกาพระ หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --716113212191151131121151766--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201996504931032650493 บ้านหนองครก หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --101111212516113151101101496--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202006504891032650489 บ้านหัวงัว หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --231201432161181241281351191140624116119159324211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202016507361032650736 บ้านคำผง คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --181211392221512211913213111316--------1708ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202026507381032650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --619115212110112114181121686--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202036507391032650739 บ้านม่วงหนองตาด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --618114212171516161111476--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202046507401032650740 บ้านอาพืด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --8110118215115116115191141846--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202056507471032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --211201412201161271231211151122621117119157322011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202066507481032650748 บ้านขี้เหล็ก โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --12117129291161131201181171936--------1228ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202076507491032650749 บ้านหนองบัวงาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --71911629111113117112181706--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202086507501032650750 บ้านผักไหม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --22171292181221251181241131120618114126158320711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202096507511032650751 บ้านหนองไม้งาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --115162313181715141306--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202106507461032650746 บ้านม่วงหวาน ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --41611025191719191101496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202116507441032650744 บ้านค้อ ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --1317120212111122115114191836--------1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202126507451032650745 บ้านก้านเหลือง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --111161272111141161151101171836--------1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202136507411032650741 บ้านระเวียง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --1511813321613212111713312211416--------1748ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202146507421032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --161131292211171231151151201111623115119157319711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202156507431032650743 บ้านหนองหว้า ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --91511421318116116115191776--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202166507521032650752 บ้านหนองเทพ หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --2212114321912512911912211411286--------1718ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202176507531032650753 บ้านอีโสดหนองผาง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --51419251119191131101476--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202186507541032650754 บ้านผำ หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --1511212722111911312111311511026--------1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202196507551032650755 บ้านสำโรง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --2011613621911612912212411811286--------1648ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202206507561032650756 บ้านหนองแวง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --1017117218113116117112115191616116121153316111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202216507371032650737 บ้านขุมดิน หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --2311814121911911612111612211136--------1548ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202226507341032650734 บ้านหนองหลวง หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --131151282131161191141151181956--------1238ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202236507351032650735 โนนนารายณ์วิทยา หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --19117136219117122115118114110561511117133317411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07