โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 11816346
อนุบาล 2433436869111
อนุบาล 3471395866111
ระดับปฐมวัย9228471,769228
ประถมศึกษาปีที่ 1488447935111
ประถมศึกษาปีที่ 2516436952109
ประถมศึกษาปีที่ 35835041,087110
ประถมศึกษาปีที่ 45804981,078113
ประถมศึกษาปีที่ 5502451953112
ประถมศึกษาปีที่ 65764721,048113
ระดับประถมศึกษา3,2452,8086,053668
มัธยมศึกษาปีที่ 13220525
มัธยมศึกษาปีที่ 22526515
มัธยมศึกษาปีที่ 33225575
มัธยมศีกษาตอนต้น897116015
รวมทั้งสิ้น--7,982911


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
320200016501771032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --131611928161111121101151626--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200026501781032650178 บ้านหนองพิมาน กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --5181132111216112161111486--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200046501981032650198 บ้านทิพย์เนตร กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --31316211--61314111155--------217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200056501991032650199 บ้านขุนหาญ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 4161811835191419161131466--------649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200096501531032650153 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 51101912431011011019110191586--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200116501551032650155 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --151111262101111718161141566--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200126501561032650156 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --91911829151111518181466--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200166501601032650160 บ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --10113123220112116181101231896--------1128ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200176501611032650161 บ้านกระสัง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --41711121017115191111131656--------768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200226501701032650170 บ้านขามโพนทัน ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --13111124217118110115114161806--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200266501811032650181 บ้านโนนสัง เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --7141112613121615131256--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200276501821032650182 บ้านกะทะ เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --91151242171121161101131121806--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออี เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --314172516113161618144681711412938011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200296501841032650184 บ้านบุตาโสม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --8112120214110151515131426--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200306501851032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --6110116271511211318141496--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200336501791032650179 บ้านงิ้ว ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --412162413131514111206--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200356501741032650174 สามัคคีศึกษา ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --5113118213161611218141496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200366501751032650175 บ้านแสนสุข ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --815113212110113110113181666--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200396501941032650194 สนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 81814120361815161101101456--------659ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200426501901032650190 บ้านสายสนอง สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --21113271--31312141195--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200436501911032650191 บ้านม่วงน้อย สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --113142--5161712151255--------297ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200456501881032650188 บ้านตั้งใจ สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --141612021117118113171161726--------928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200476501651032650165 บ้านตลุงโนนกอก หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 71111101283161131161101111111776--------1059ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200496501661032650166 บ้านขุนไชยทอง หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --6181142416151716191376--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200506501671032650167 บ้านยางขามเฒ่า หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี --181912728114113113191181756--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200536502491032650249 บ้านบอน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --121912128112191717191526--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200546502501032650250 บ้านอาคุณ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1311612929181101131151151706--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200556502511032650251 บ้านโคกกุง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --4171112212151316151236--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200566502521032650252 บ้านศาลา กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --91911827113181716181496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200586502541032650254 บ้านภูดิน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --71711427191717110131436--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200596502551032650255 บ้านหนองบึง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --211132313131415171256--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200616502571032650257 บ้านตาทิตย์ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --111411521414161111101151606--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200626502581032650258 บ้านบัว กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6171132715171131141101566--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200666502021032650202 บ้านปราสาท ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1516121281619111110141486--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200686502041032650204 บ้านโพนทา ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --81611421115171614191426--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200696502051032650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --41418241711219141101466--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200736502061032650206 บ้านตาฮะ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --201131332121111131121141141766--------1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200746502201032650220 บ้านปอหมัน ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6111117281811011411218160610116116142311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200756502261032650226 บ้านตานบ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --7114121271181101131101151736--------948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200766502271032650227 บ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --9181172516181516191396--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200776502291032650229 บ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6121826112151516121366--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200786502451032650245 บ้านเฉนียง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --91811726191101615131396--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200836502311032650231 บ้านธรรมษา บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --81111192121121619113191616--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200846502321032650232 บ้านจันทร์งาม บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --214162113151614151246--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200856502331032650233 บ้านหนองแสง บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --51318241216141--41205--------287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200866502341032650234 บ้านพิงพวย บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --8151132111111916191111576--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200886502361032650236 ไตรคามสามัคคี บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --161512121219116113191171766--------978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200916502161032650216 บ้านเหล่า พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --218110231131817110181496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200926502171032650217 บ้านชายทุ่ง พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --61--613151--915131255--------316ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200936502181032650218 บ้านหัวพี พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --717114218191911314181616--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200946502191032650219 บ้านสาโรช พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --1215117212161711418171546--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200966502281032650228 บ้านขี้เหล็ก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 513141123316171716191386--------509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200976502221032650222 บ้านโพนขวาว โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --319112291711416121111496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200996502241032650224 บ้านสำโรง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --12114126216113128117151131926--------1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201006502251032650225 บ้านกุดมะโน โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ----4141315121415131226--------267ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201026502381032650238 บ้านหนองตาด เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --18110128211117118114110191796--------1078ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201056502411032650241 บ้านหนองคูน้อย เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --9112121271819117191141646--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201066502421032650242 บ้านหนองแวง เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --911512428114116181101141706--------948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201076502101032650210 บ้านโพนงอย หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --212142--3141316121185--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201096502081032650208 บ้านม่วงมูล หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --31417261518114112191546--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --71711421019112191918157691711112739811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201126502611032650261 บ้านทุ่งโก หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --8111119210113112116111191716--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201136502621032650262 บ้านบุผาง หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --3151825151411318191446--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201146502631032650263 บ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม --6161122911311111218181616--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201166503521032650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --91121212615110111111151486--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201196503551032650355 บ้านดงเค็ง กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1317120214171711114191526--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201256503821032650382 บ้านหนองหิน ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --111141252151181131131151141886--------1138ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201266503831032650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --817115291121417181111516--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201276503841032650384 บ้านโนนทราย ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --61911527181111917161486--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201306503591032650359 บ้านทับน้อย ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --2121425181--916151335--------377ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201326503781032650378 บ้านแต้-หนองบก ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --9171162121516171121131556--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201336503761032650376 บ้านม่วงหมาก ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --612182413171614171316--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201356503721032650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --515110271111101715141446--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201366503751032650375 บ้านโนนจำปา ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --616112241101911619191576--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201386503701032650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --51511028110161617161436--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201426503471032650347 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --81511322161716181101396--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201456503871032650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --10161162131718113191111616--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201466503881032650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --7110117214161518161101496--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201476503891032650389 บ้านหนองผือ เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --61121182611118112151111536--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201486503681032650368 บ้านนาวอง ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --51711225113117112110171646--------768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201516503661032650366 บ้านสี่เหลี่ยม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --13181212918110191101101566--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201526503671032650367 บ้านนาอุดม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --71711422161817151101386--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201556503741032650374 บ้านนางเข็ม ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --61111172718191101111101556--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201566503731032650373 บ้านขะยูง ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --15115130217111119111191111786--------1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201576503441032650344 บ้านผือน้อย รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --91911825119116119151171816--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201636503611032650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --71411123141--316131195--------307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201686503941032650394 บ้านสร้างบก หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี --1019119212115114119111181796--------988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201736504841032650484 บ้านแคนน้อย แคนสนมเครื่อข่ายสนม --811412228116113111111191686--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201746504851032650485 บ้านโนนจาน แคนสนมเครื่อข่ายสนม --5111116212112115113110161686--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201766504871032650487 บ้านสร้างแก้ว แคนสนมเครื่อข่ายสนม --------8151121161151161726--------726ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201796504911032650491 บ้านตาเพชร นานวนสนมเครื่อข่ายสนม --71219241--51613181265--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201806504801032650480 บ้านหนองบัวแดง โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --161111272141151191131161161936--------1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201826504771032650477 บ้านโพนโก โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --10119129212111113151151141706--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201836504781032650478 บ้านเป้า โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม --811011825181518181121466101111512639011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201856504761032650476 บ้านทัพไทย สนมสนมเครื่อข่ายสนม 511151113316151514141276--------389ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข สนมสนมเครื่อข่ายสนม --7151122111711411411015161615110111136310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201886504731032650473 วัดบึงบ้านสนม สนมสนมเครื่อข่ายสนม --8191172519113171101141586--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201896504741032650474 บ้านโสกแดง สนมสนมเครื่อข่ายสนม --31316231--317111151295--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201916504951032650495 บ้านหนองระฆัง หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม --16118134212117111181191171846--------1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201936505001032650500 บ้านสะทืด หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม --616112211711015161121416--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201966504991032650499 บ้านโนนเซียง หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม --914113291101111518191526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201986504921032650492 บ้านกาพระ หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --716113212191151131121151766--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201996504931032650493 บ้านหนองครก หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม --101111212516113151101101496--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202026507381032650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --619115212110112114181121686--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202036507391032650739 บ้านม่วงหนองตาด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --618114212171516161111476--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202046507401032650740 บ้านอาพืด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --8110118215115116115191141846--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202076507491032650749 บ้านหนองบัวงาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --71911629111113117112181706--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202096507511032650751 บ้านหนองไม้งาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --115162313181715141306--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202106507461032650746 บ้านม่วงหวาน ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --41611025191719191101496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202116507441032650744 บ้านค้อ ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --1317120212111122115114191836--------1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202126507451032650745 บ้านก้านเหลือง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --111161272111141161151101171836--------1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202156507431032650743 บ้านหนองหว้า ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --91511421318116116115191776--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202176507531032650753 บ้านอีโสดหนองผาง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ --51419251119191131101476--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07