ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24591
อนุบาล 35491
รวม9918 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13691
ประถมศึกษาปีที่ 2-551
ประถมศึกษาปีที่ 392111
ประถมศึกษาปีที่ 42351
ประถมศึกษาปีที่ 54481
ประถมศึกษาปีที่ 66281
รวม242246 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

--64 8